Postuar më: 28/01/2020

UDHËZIM NR.2, DATË 28.01.2020 PËR PROCEDURAT E EMËRIMIT, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË DREJTORIT TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Të rejat e fundit