Postuar më: 09/08/2022

UDHËZIM NR.21, DATË 27.07.2022 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E MEDALJES SË ARTË NXËNËSVE TË SHKËLQYER NË VITE, PAS PËRFUNDIMIT TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË”

Të rejat e fundit