Postuar më: 01/09/2014

UDHËZIM Nr. 22, datë 08.08.2014 “PËR STRUKTURËN E VITIT AKADEMIK 2014 – 2015 NË INSTITUCIONET PUBLIKE DHE PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË”