Postuar më: 19/11/2021

UDHËZIM NR.22, DATË 18.11.2021 PËR ‘‘ZHVILLIMIN E TESTIMIT TË NXËNËSVE TË KLASAVE TË BASHKUARA II-IX TË ARSIMIT BAZË , 2021’’

Të rejat e fundit