Postuar më: 02/12/2021

UDHËZIM NR. 23, DATË 01.12.2021 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 12, DATË 10.06.2021, “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË””

Të rejat e fundit