Postuar më: 16/12/2019

UDHËZIM NR.26, DATË 25.11.2019 PËR MËSUESIN NDIHMËS PËR NXËNËSIT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Të rejat e fundit