Postuar më: 09/08/2022

UDHËZIM NR. 27, DATË 02.08.2022 “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE, AFATEVE TË APLIKIMIT, SHQYRTIMIT DHE PROCEDURAT E MASËS DHE MËNYRËS SË FINANCIMIT TË STUDENTËVE TË SHKËLQYER DHE ATYRE QË NDJEKIN PROGRAMET E STUDIMIT QË PËRBËJNË PRIORITET KOMBËTAR ”

Të rejat e fundit