Postuar më: 18/12/2019

UDHËZIM NR.29, DATË 18.12.2019 PËR KRIJIMIN DHE ADMINISTRIMIN E REGJISTRAVE SHTETËRORË TË GRADAVE SHKENCORE DHE TITUJVE AKADEMIKË TË LËSHUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Të rejat e fundit