Postuar më: 09/02/2022

UDHËZIM NR.3, DATË 09.02.2022 PËR PROCEDURAT E EMËRIMIT, ULJES NË DETYRË, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË NËNDREJTORIT TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Të rejat e fundit