Postuar më: 04/04/2022

UDHËZIM NR. 6, DATË 04.04.2022 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2021-2022 (SESIONI I PARË)

Të rejat e fundit