Postuar më: 09/04/2021

UDHËZIM NR. 9, DATË 09.04.2021 “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021 (SESIONI I PARË)”

Të rejat e fundit