Postuar më: 13/09/2021

Udhëzimi nr.19, datë 31.8.2021 “Për disa ndryshime në udhëzimin e përbashkët nr.17, datë 16.08.2021, “Për vitin shkollor 2021-2022 në sistemin arsimor parauniversitar”.

Të rejat e fundit