Postuar më: 23/05/2023

URDHËR I PËRBASHKËT NR. 191, DATË 20.4.2023, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË VITIT SHKOLLOR 2023-2024 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR”

Të rejat e fundit