Postuar më: 11/05/2022

URDHËR I PËRBASHKËT NR. 227, DATË 28.04.2022 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË VITIT SHKOLLOR 2022-2023 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

Të rejat e fundit