Postuar më: 28/12/2020

URDHËR I PËRBASHKËT NR.357, DATË 18.12.2020, “PËR DISA NDRYSHIME NË URDHRIN E PËRBASHKËT NR.71, DATË 25.2.2020 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR”.

Të rejat e fundit