Postuar më: 05/02/2019

URDHËR I PËRBASHKËT NR.54, DATË 30.01.2019 “PËR MIRATIMIN E FORMATIT TË PUBLIKIMIT TË TË DHËNAVE TË DETAJUARA MBI TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE TË INSTITUCIONEVE PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË”

Të rejat e fundit