Postuar më: 20/05/2020

URDHËR NR.114, DATË 18.05.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË POSAÇME PËR ZHVILLIMIN E MATURES SHTETËRORE 2020 NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, PËR SHKAK TË GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE TË SHKAKTUAR NGA PANDEMIA E COVID-19

Të rejat e fundit