Postuar më: 17/06/2019

URDHËR NR.125, DATË 01.03.2019 PËR NGRITJEN E KOMISIONIT KËSHILLIMOR DHE MIRATIMIN E RREGULLORES PËR VLERËSIMIN E KËRKESAVE TË PARAQITURA NGA SUBJEKTE TË NDRYSHME PËR FITIM SHTETËSIE, DHËNIE DEKORATASH, TITUJSH NDERI APO MEDALJESH PËR KONTRIBUT NË FUSHËN E ARSIMIT DHE SPORTIT

Të rejat e fundit