Postuar më: 09/04/2014

Urdhër Nr. 130, datë 09.04.2014 për miratimin e rregullores për “Procedurat e organizimit dhe zhvillimit të Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë (Provime të Lirimit) 2014”

Urdhër Nr. 130, datë 09.04.2014 për miratimin e rregullores për “Procedurat e organizimit dhe zhvillimit të Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë (Provime të Lirimit) 2014”