Postuar më: 18/01/2020

URDHËR NR.18, DATË 17.01.2020 PËR MBYLLJEN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONIT ARSIMOR JOPUBLIK TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË, “SAADI”, TIRANË

Të rejat e fundit