Postuar më: 24/01/2022

URDHËR NR. 21, DATË 24.01.2022 PËR NJOFTIMIN E FILLIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT NË UNIVERSITETIN “ALEKSANDËR XHUVANI”, ELBASAN, MËNYRËN E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE DHE AFATIN E DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT

Të rejat e fundit