Postuar më: 22/04/2022

URDHËR NR. 217, DATË 21.04.2022 PËR NJOFTIMIN E FILLIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT NË UNIVERSITETIN “EQREM ÇABEJ” GJIROKASTËR, MËNYRËN E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE DHE AFATIN E DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT

Të rejat e fundit