Postuar më: 08/02/2021

URDHËR NR.24, DATË 8.2.2021, “PËR NJOFTIMIN E FILLIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË AKADEMISË SË STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, MËNYRËN E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE DHE AFATIN E DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT”

Të rejat e fundit