Postuar më: 09/05/2022

URDHËR NR.245, DATË 9.05.2022 PËR SHPALLJEN E THIRRJES PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE PËR INFRASTRUKTURËN SHKOLLORE E SPORTIVE, PËR NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE PËR PROJEKTET ME CIKËL FINANCIMI 2022-2023

Të rejat e fundit