Postuar më: 03/06/2019

URDHËR NR.283, DATË 23.05.2019 PËR HAPJEN E INSTITUCIONIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PUBLIK, TË ARSIMIT PARASHKOLLOR, “KOPSHTI” NË FSHATIN BULARAT, NJËSIA ADMINISTRATIVE DROPULL I SIPËRM, BASHKIA DROPULL

Të rejat e fundit