Postuar më: 29/09/2020

URDHËR NR.293, DATË 29.09.2020, “PËR CAKTIMIN E DATËS SË FILLIMIT TË VITIT AKADEMIK 2020-2021 NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”

Të rejat e fundit