Postuar më: 26/08/2021

URDHËR NR. 298, DATË 24.08.2021 “PËR NJOFTIMIN E FILLIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT NË UNIVERSITETIN POLITEKNIK TË TIRANËS, MËNYRËN E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE DHE AFATIN E DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT”

Të rejat e fundit