Postuar më: 17/07/2014

URDHËR NR. 307, DATË 14.07.2014 “PËR STRUKTURËN E VITIT SHKOLLOR 2014 – 2015 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR”