Postuar më: 13/09/2021

Urdhër nr. 316, datë 13.9.2021 “Për Njoftimin e fillimit të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Bordit të Administrimit në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, mënyrën e vlerësimit të kandidatëve dhe afatin e dorëzimit të dokumentacionit””.

Të rejat e fundit