Postuar më: 10/06/2019

URDHËR NR.330, DATË 07.06.2019 PËR CAKTIMIN E DATËS SË FILLIMIT TË VITIT AKADEMIK 2019-2020 NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË

Të rejat e fundit