Postuar më: 28/12/2020

URDHËR NR.365, DATË 28.12.2020, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË PROVIMIT TË SHTETIT DHE PROCEDURAT E ZHVILLIMIT TË PROVIMIT TË SHTETIT””

Të rejat e fundit