Postuar më: 04/08/2022

URDHËR NR.377, DATË 7.07.2022 PËR CAKTIMIN E DATËS SË FILLIMIT DHE MBARIMIT TË VITIT AKADEMIK 2022-2023, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË

Të rejat e fundit