Postuar më: 16/03/2021

URDHËR NR.46 DATË 16.03.2021 PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1,2,3,4,8,9,10,11,12 TË SISTEMIT  ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022

Të rejat e fundit