Postuar më: 14/02/2022

URDHËR NR.54, DATË 09.02.2022 PËR PEZULLIMIN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PRIVAT, KOPSHTI “ANXHES”, ROSKOVEC

Të rejat e fundit