Postuar më: 16/01/2020

URDHËR NR.8, DATË 14.01.2020 “PËR PROCESIN ZGJEDHOR PËR AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË”

Të rejat e fundit