Postuar më: 10/10/2015

V.K.M. Nr. 808, datë 3.10.2015 ‘Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë të studimeve, në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2015-2016’