Postuar më: 29/10/2014

V.K.M. për kuotat dhe tarifat e studentëve të IAL-ve që iu hoq licenca