Postuar më: 01/03/2019

VENDIM NR.1, DATË 28.02.2019 PËR SHPALLJEN E THIRRJES SË PARË PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE NGA GRANTET “ARSIMI BAZË”, “ARSIMI I MESËM”, PJESË E FONDIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE, PËR VITIN 2019

Të rejat e fundit