Postuar më: 28/04/2017

VENDIM Nr. 319, datë 12.4.2017 PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË PROJEKTIMIT TË SHKOLLAVE DHE STANDARDET E PROJEKTIMIT TË SHKOLLAVE