Postuar më: 12/11/2021

VENDIM NR. 621, DATË 22.10.2021 “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR ARSIMIN 2021-2026 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E SAJ”

Të rejat e fundit