Postuar më: 26/09/2022

VENDIM Nr. 870, datë 30.12.2021 PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “EKIPET SPORTIVE-2022” NË KUADËR TË LËVIZJES OLIMPIKE SHQIPTARE TË KOMITETIT OLIMPIK KOMBËTAR SHQIPTAR (KOKSH)

Të rejat e fundit