Postuar më: 02/12/2020

VENDIM Nr. 878, DATË 11.11.2020 PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2020–2023, NË ZBATIM TË STRATEGJISË SË EDUKIMIT LIGJOR PËR PUBLIKUN 2019–2023

Të rejat e fundit