Postuar më: 12/09/2017

Zëvendësministrat

Endrit Hoxha

Zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit

Nina Guga

Zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit

Albana Tole
Zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit