Universiteti

Bursa dhe Programe Studimi

Në publikimet tona do të gjeni informacione mbi Bursa dhe Programe Studimi të ofruara ku mund të aplikoni.

Pranimet në Universitetet Publike

Për t’u orientuar në zgjedhjen tuaj, ju duhet të lexoni me kujdes infomacionin e mëposhtëm:

 

Arsimi i Lartë Publik

Lista e Institucioneve të Arsimit të Lartë Publik

 

1. Universiteti i Tiranës
2. Universiteti Politeknik i Tiranës
3. Universiteti Bujqësor i Tiranës
4. Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
5. Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan
6. Universiteti “ Fan S. Noli” Korçë
7. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
8. Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër
9. Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
10. Universiteti i Arteve Tiranë
11. Universiteti i Sporteve i Tiranës
12. Qendra e Studimeve Albanologjike
13. Akademia e Mbrojtjes “Spiro Moisiu”
14. Akademia e Arteve Shkodër
15. Universiteti i Mjekësisë së Tiranës
16. Akademia e Sigurisë

 

 

Provimet e Shtetit

Rregullore, udhëzime, teste etj.

 

Njehsimi i Diplomave të Huaja

Listat më të fundit, udhëzime, formate aplikimi etj.

Prioritare