Universiteti

Bursa dhe Programe Studimi

Në publikimet tona do të gjeni informacione mbi Bursa dhe Programe Studimi të ofruara ku mund të aplikoni.

Pranimet në Universitetet Publike

Për t’u orientuar në zgjedhjen tuaj, ju duhet të lexoni me kujdes infomacionin e mëposhtëm:

 

Provimet e Shtetit

Rregullore, udhëzime, teste etj.

 

Njehsimi i Diplomave të Huaja

Listat më të fundit, udhëzime, formate aplikimi etj.

Prioritare