Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e Informimit:  Znj. Matilda Bulku

Email:     koordinatori@arsimi.gov.al

Adresa:   Rruga e Durrësit, Nr 23, Tiranë

Orari:     E hënë – E enjte 08:00 – 16:30

E premte 08:00 – 14:00