Diaspora

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË SEMINARIN XVI PËR MËSIMIN PLOTËSUES TË GJUHËS SHQIPE DHE KULTURËS SHQIPTARE NË DIASPORË E NË MËRGATË

“Teori dhe praktika të mësimdhënies së gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë e në mërgatë”

 

KOMISIONI I PËRBASHKËT I SHQIPËRISË DHE KOSOVËS PËR MIRATIMIN E TEKSTEVE MËSIMORE TË PËRBASHKËTA PËR DIASPORËN

THIRRJE PËR APLIKIM NË KONKURSIN E TEKSTEVE MËSIMORE PËR DIASPORËN, NIVELI II DHE NIVELI III

 

THIRRJE PËR APLIKIM PËR RECENSENTË PËR VLERËSIMIN E TEKSTIT MËSIMOR PËR MËSIMIN PLOTËSUES NË DIASPORË DHE MËRGATË, NIVELI I

 

Komisioni i Përbashkët Shqipëri-Kosovë për Miramin e Teksteve të Përbashkëta Mësimore për Diasporën    (Programi dhe Agjenda)

 

URDHËR NR.90, DATË 10.05.2021 PËR DISA NDRYSHIME NË URDHRIN NR.413, DATË 26.07.2019 “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR APLIKIMIN, PROCEDURAT, AFATET DHE DOKUMENTACIONIN PËR T’U BËRË PJESË E REGJISTRIT SHTETËROR TË MËSUESVE TË GJUHËS SHQIPE E TË KULTURËS SHQIPTARE NË DIASPORË”

 

THIRRJE PËR APLIKIM NË KONKURSIN PËR TEKSTIN MËSIMOR PËR MËSIMIN PLOTËSUES NË DIASPORË DHE MËRGATË, NIVELI I 

Njoftim mbi seminarin për mësuesit e mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë

Të nderuar mësues\mësuese të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë,

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë  e Republikës së Shqipërisë dhe Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit  e Republikës së Kosovës  për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e COVID-19, si dhe për të shmangur rrezikun që bartin aktivitetet me pjesëmarrje të gjerë, ju njoftojnë se seminari i përbashkët për mësuesit e mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë, këtë vit nuk do të zhvillohet.

 

URDHËR NR.413, DATË 26.07.2019 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR APLIKIMIN, PROCEDURAT, AFATET DHE DOKUMENTACIONIN PËR T’U BËRË PJESË E REGJISTRIT SHTETËROR TË MËSUESVE TË GJUHËS SHQIPE E TË KULTURËS SHQIPTARE NË DIASPORË

FLETËPARAQITJE PËR PJESËMARRJE “SEMINARI XV KOMBËTAR PËR MËSIMIN PLOTËSUES NË GJUHËN SHQIPE NË DIASPORË”,  “PRIZRENI 2019”

THIRRJA PËR “SEMINARI XV KOMBËTAR PËR MËSIMIN PLOTËSUES NË GJUHËN SHQIPE NË DIASPORË”,  “PRIZRENI 2019”

Pamje nga mësimi i gjuhës shqipe në Diasporë

VEPRIMTARI MËSIMORE SUGJERUESE BAZUAR NË KURRIKULËN E MËSIMIT PLOTËSUES NË DIASPORË

 

Seminare të përbashkëta Shqipëri-Kosovë

Seminari i përbashkët, Berat 2014

Seminari i përbashkët, Pejë 2015

Seminari i përbashkët, Shkodër 2016

Seminari i përbashkët, Gjakova 2017

Seminari i përbashkët, Tiranë 2018

Seminari i përbashkët, Prizren 2019

KURRIKULA E PËRBASHKËT E MËSIMIT PLOTËSUES TË GJUHËS SHQIPE DHE TË KULTURËS SHQIPTARE NË DIASPORË E NË MËRGATË

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË SEMINARIN XIV PËR MËSIMIN PLOTËSUES NË GJUHËN SHQIPE NË DIASPORË, “TIRANA 2018”, NJOFTIM

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË SEMINARIN MBARËKOMBËTAR PËR MËSIMIN PLOTËSUES NË GJUHËN SHQIPE NË DIASPORË  “GJAKOVA 2017”

FLETËPARAQITJE PËR PJESËMARRJE

Spoti i përbashkët për sensibilizimin e mësimit  të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë i realizuar në zbatim të Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë, Ministrisë së Diasporës së Republikës së Kosovës dhe  Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës, datë 23 mars 2015, “Për organizimin e përbashkët të mësimit të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë dhe në mërgatë”

Programi i integruar i mësimit shqip në diasporë

Prioritare