Arsimi i Lartë Publik

Lista e Institucioneve të Arsimit të Lartë Publik

 

1. Universiteti i Tiranës
Adresa: Bul. “Deshmoret e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë
Rektori : Mynyr Koni

[email protected]

Fax: +355 4 2223981, Tel. : +355 4 2228402
Web: http://www.unitir.edu.al/

2. Universiteti Politeknik i Tiranës
Adresa: Bul. “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë
Rektori : Andrea Maliqari

[email protected][email protected]

Fax: +355 4 227914, Tel: +355 4 227996
Web: http://www.upt.al/

3. Universiteti Bujqësor i Tiranës
Adresa: Kodër – Kamëz, Tiranë
Rektori : Prof. Bahri Musabelliu 

[email protected]
Tel./Fax: +355 4 2227804
Web: http://www.ubt.edu.al/

4. Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Adresa: Sheshi 2 Prilli, Shkodër
Rektori: Adem Bekteshi

[email protected]

Tel./Fax: +355 222 43747
web : http://www.unishk.edu.al/

5. Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan
Adresa: Rr. Ismail Zyma, Elbasan
Rektori : Skender Topi

[email protected][email protected]
Tel.: +355 54 52593, Fax: +355 54 52782
E-mail: [email protected]
Web: http://www.uniel.edu.al/

6. Universiteti “ Fan S. Noli” Korçë
Adresa: Shëtitorja Rilindasit, Korçë
Rektori : Ali Jashari

[email protected]

Tel./Fax : +355 82 242230, +355 82 242580
Web: http://www.unkorce.edu.al/

7. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
Adresa: Sheshi Pavarsia, Skelë, Vlorë
Rektori : Roland Zisi

[email protected][email protected]
Tel.: +355 63 22288, Tel./Fax: +355 63 224952
web : http://univlora.edu.al/

8. Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër
Adresa: Lagja “18 Shtatori”, Gjirokastër
Rektori : Bektash  MEMA    

[email protected]
Tel./Fax: +355 84263408
Web: http://www.uogj.edu.al/

9. Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
Adresa: Lagja 1, Rr. Currilave, Durrës
Rektori : Kseanela Sotirofski

[email protected]

Tel./Fax: +355 52 239161 / Fax: +355 52 239163
Web: http://www.uamd.edu.al/

10. Universiteti i Arteve Tiranë
Adresa: Bul. “Deshmoret e Kombit”, Sheshi “Nene Tereza”, Tirane
Rektori : Kastriot Çaushi

[email protected]
Tel./Fax: +355 4 2225488
Web: http://www.artacademy.al/

11. Universiteti i Sporteve i Tiranës
Adresa: Rr. Muhamet Gjollesha, Tiranë
Rektori : Agron Cuka         

[email protected]

Tel./Fax: +355 4 226652
web : http://www.aefs.edu.al/

12. Qëndra e Studimeve Albanologjike
Adresa: Sheshi “Nënë Tereza” Nr.3 Tiranë
Rektori : ARDIAN MARASHI
Tel: +355 4 2240713
Website: http://www.qsa.edu.al/

 

13. Akademia e Forcave të Armatosura

Adresa: Rruga e Dibrës, Tiranë

Rektor: Ruzhdi Kuçi

[email protected];

tel 042226601 / 1930

Website: http://www.tradoc.mil.al/

 

14. Universiteti i Mjekësisë së Tiranës

Adresa: Rruga e Dibrës, 371, 1005 – Tiranë, Shqipëri

Rektori : Arben Gjata

web: http://www.umed.edu.al/  

e-mail : [email protected][email protected]

 

 

15. Akademia e Sigurisë
Adresa: Sauk, Tiranë

Rektori : Bilbil Mema

[email protected]

Prioritare