Kontaktet e Institucioneve të Varësisë së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit

AKP – Agjencia Kombëtare e Provimeve

Rezana Vrapi

Tel: +355 4 2419257

Email: [email protected]

 

IZHA – Instituti i Zhvillimit të Arsimit

Gerti Janaqi

Tel: +355 4 2256440

Email: [email protected]

ISHA – Inspektoriati Shtetëror i Arsimit

Bashkim Muça

Tel: +355 4 4504719

Email: [email protected]

APAAL- Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë

Dhurata Bozo

Tel: +355 4 2243423

Email: [email protected]

BOTEM – Shtëpia Botuese e Teksteve Mësimore

Hari Mulla

Email: [email protected]

Agjencia e Shërbimit të Sporteve

Bledar Doçi

Tel: +355 4 2465754

Tel: +355 4 2465752

Email: [email protected]

Klubi Sportiv Studenti

Blendi Nallbani

Tel: +355 4 2343518

Email: [email protected]