Kontaktet e Institucioneve të Varësisë së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit

DPAP – Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar

Rezarta Alla

Tel: +355698549709

Email: rezarta.alla@arsimi.gov.al

 

QSHA – Qëndra e Shërbimeve Arsimore

Aurora Balliu

Tel: +355696986038

Email: aurora.balliu@qsha.gov.al

 

ASCAP – Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar

Gerti Janaqi

Tel: +355694056078

Email: gertijanaqi@izha.edu.al

 

AKKSHI – Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit

Mirela Muça

Tel: +355692086815

Email: mirela.muco@nasri.gov.al

ASCAL – Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Xhiliola Bixheku

Tel: +355042257954

Email: xhiliola.bixheku@ascal.al

ASHS – Agjencia e Shërbimit të Sporteve

Bledar Doçi

Tel: +355692049744

 

 

Qendra e Botimeve për Diasporën

Mimoza Hysa

Tel: +355697905446

Email: mimoza.hysa@qbd.gov.al

 

AKFAL – Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë

Artan Spahiu

Tel: +355694070009

Email: artan.spahiu@arsimi.gov.al