Postuar më: 22/05/2019

UDHËZIM NR.13, DATË 22.05.2019 PËR PROCEDURAT E PRANIMIT TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË”

Të rejat e fundit