Postuar më: 22/01/2019

PAKTI PËR UNIVERSITETET

Në dokumentin bashkëlidhur këtij artikulli gjeni draftin e paktit për universitetin propozuar nga qeveria shqiptare. Një pikënisje për të arritur jo vetëm në zgjidhjen e 8 pikave të kërkuara nga studentët por për ti dhënë jetë një partneriteti të ri mes qeverisë dhe universitetit.

DRAFT-PAKTI PËR UNIVERSITETET

Të rejat e fundit